FM 2015


Nästa möte blir i samband med vårt årsmöte den 8 februari i Lenhovda. Alla är hjärtligt välkomna! Anmäl er till elenor.rohlin@hotmail.com


Minnesanteckningar förda vid FRK Smålands upptaktsmöte inför FM 2015

Närvarande: Elenor Rohlin, Ing-Mari Lindh, Camilla Olofsson, Hans Olofsson, Rebecca Karlsson, Camilla Karlsson, Ulrika Nordenberg, Fia Josefsson, Carina Sjögren, Andreas Josefsson, Johanna Sjöstrand, Christel Axelsson.

Barbro Nordgren, Åsa Rudolfsson, Malin Andersson, Ingela Karlsson, Ammis Fälth, Andreas Fälth, Olof Lyden och Jessica Svensson har samtliga meddelat förhinder, men vill hjälpa till med FM.

FRK Smålands ordförande Elenor Rohlin hälsade oss välkomna och vi började med fika.

Detta möte är inte avsett för att några beslut ska fattas! Därför är allt i dessa anteckningar bara förslag och idéer. Vi vill uppmana alla att läsa dessa anteckningar, och därefter höra av sig och anmäla vilken grupp man känner att man helst vill vara med och jobba i! Kom med förslag kring stort och smått!! Även där det står att det finns namnförslag är det fritt fram att komma med fler förslag!
Under mötet diskuterade vi vad som behöver göras inför FM, och vårt förslag är att vi har flera mindre Arbetsgrupper, samt en Ledningsgrupp, som består av någon eller några representanter från varje arbetsgrupp, samt provledare, kommissarie och kanske ytterligare någon.
De grupper vi har kommit fram till är följande:
Ledningsgrupp

Jakt
En ansvarig för varje klass
Sponsring
Priser mm
Mat & logi
Boende för domare mm samt deltagare (ev.bokningar)
Kontakt med markägare
Sekretariat
Anmälan
Katalog
Ekonomi
Hemsida
Sekretariat under FM
Utställare
Aktivitetsgrupp
Aktiviteter förutom tävlandet
After Hunt

JAKT

Förslag är att uppfödarna i Småland tillfrågas om de kan och vill ta ansvar för upplägg och funktionärer för en klass var. De flesta har stor kunskap och erfarenhet, samt många kontakter att ”utnyttja” som funktionärer.
Vi diskuterade tävlingsupplägg.
Är det bra att köra en klass på söndagen, eller ska vi försöka gå igenom alla klasser på lördagen, för att bara kunna köra finaler på söndagen?
Ett alternativ kan vara att dela nybörjarklass, som det oftast är väldigt många anmälda till, i två grupper där en grupp startar på lördagen och en på söndagen. Då kan man använda samma ruta och samma upplägg båda dagarna, dock finns risken att några kommer använda kvällen åt att ”tjuvträna”.
Vi var överens om att försöka hitta en lagom svårighetsgrad på stationerna, så att det inte blir smådetaljer som avgör vem som går till final.
Hur gör vi med vilt? Det är praktiskt att ha vilt bara i finalen, men samtidigt tråkigt om en hund som inte apporterar vilt, tar en finalplats som annan hund kunde fått. Vi pratade om alternativet att bara de ekipage som har poäng på tre stationer får gå vidare till en viltstation, men vi var överens om att alla ska få göra samtliga stationer. Ska vi satsa på att ha vilt på en station så måste vi i alla fall se till att vi har fint vilt, även i slutet av dagen.
Ska vi ha någon sökstation, och hur gör man isf för att det inte ska ta för lång tid?
Ska deltagare starta i lottad nummerordning? Det kan bli bekymmer för dem som startar flera hundar.
Ska deltagarna få gå en slinga och göra alla stationer i förutbestämd ordning, eller ska de få starta fritt? Ska vi kanske ha en skytt som följer varje deltagare och berättar inför varje station om vad som ska hända?  

SPONSRING
Namnförslag till sponsringsansvarig kom upp och ska tillfrågas, men det kommer att behövas ytterligare någon/några som hjälper till med detta.

Vi ska försöka sprida priserna lite mer än tidigare, så att det blir bra priser till fler än vinnaren.

MAT & LOGI
Föreslagen plats för FM är Kosta Skjutfält. Där finns förutom bra marker och sjöar, 110 sängplatser + camping + 4 torp. Dessutom finns det camping i Kosta och Orrefors som inte är så långt borta. Tyvärr finns där dock bara 10 platser där man får bo med hund.
Det finns även möjligheter till servering på området.
Carina, Andreas och Camilla O.  åker dit nästa vecka, och tittar på markerna tar reda på mer. Vi behöver veta vad det kostar att vara där, om de kan sköta bokning av boende eller om det ska ske via oss, samt detaljer kring After Hunt (rättigheter mm).
OBS! OM DET FINNS ANDRA FÖRSLAG TILL PLATS SKA DETTA MAILAS TILL: ing-mari@avkopplat.se SENAST DEN 27 OKTOBER. Om inga andra förslag inkommit så kommer detta bokas.

SEKRETARIAT
Vi behöver någon som sköter hemsidan både före, under och efter FM. Den ska upp i god tid! Även här finns förslag på person att tillfråga, och Carina Sjögren kan också hjälpa till med hemsidan.
Hans Olofsson kommer att hålla i ekonomin. Vi behöver göra en budget, och Hans ska försöka få lite info från årets arrangör. Vad händer med eventuellt överskott? Ska det vidare till HS eller tillfaller något sektionen?
Anmälan och katalog måste skötas av någon.
Vi behöver flera personer i sekretariatet under själva tävlingshelgen.
Resultatrapporteringen är viktig, vem sköter den så att det snabbt och rätt (!) kommer ut på hemsidan?
Det är trevligt om vi får några utställare att komma. Bl.a finns Jaktia i Kosta, och det finns fler både lokala företag och andra som vi fråga.

AKTIVITETSGRUPP
Mötet tyckte att årets After Hunt var trevligare och lite mer avslappnat än en regelrätt supé. Förslag att vi ska ha mingel från tävlingarnas slut till sena kvällen, men mat i form av buffé under viss tid. Någon form av underhållning under kvällen vill vi också försöka ordna.
Det vore kul om vi kunde ordna någon form av ”lektävling” under helgen, och kanske ytterligare någon kring-aktivitet.

ÖVRIGT
Domare: Tillfrågas i första hand inom vår egen sektion, och vi ska fråga tidigt!!
Funktionärer: Om ekonomin tillåter kan det finnas möjlighet att hyra in funktionärer via t ex idrottsförening? Eller ska vi som jobbar med detta ordna ett visst antal funktionärer var?

Provledare och Kommissarie behövs: Finns ett par namnförslag, men inget är klart. Med en ansvarig för varje klass bör det inte bli så våldsamt betungande.
Starta egen hund som funktionär? Förslag är att man får starta egen hund, dock inte i den klass där man själv är funktionär. Ingen som planerar stationerna får starta egen hund.
Vi ska ansöka om arrangörsbidrag från kommunen, om vi gör detta i god tid, redan när kommunens budget för 2015 läggs, så har vi goda chanser att få bidrag.
Veterinär: Behöver vi ha en veterinär på plats, eller räcker det om vi har någon vi kan kontakta? Eller ska vi kanske ha det även om vi inte måste?
Vi måste kolla upp vad som gäller kring marken, behöver vi dispens för att skjuta? Dispens för att jobba med lös hund under förbudstid?
Det finns riktlinjer för FM, vi måste läsa dessa noga och se till att vi inte missar något eller gör något i strid med dessa.
Vem tar ansvar för vandringspriserna?? Att de finns på plats och delas ut till rätt person? Det får inte bli fel!
En sluten facebook-grupp kommer att skapas så småningom, där vi som jobbar med FM kommer kunna diskutera, föreslå, fråga, ventilera!

Innan nästa möte:
Kosta ska bokas, om inga andra, bättre förslag inkommit.
Kennlar ska tillfågas
Föreslagna personer till speciella funktioner ska tillfrågas
Ing-Mari ska strukturera upp en dagordning för nästa möte.
Nästa möte ska ske i samband med FRK Smålands årsmöte den 8 eller 9 februari.
Förslag finns om att vi den helgen även träffas och tränar och umgås i festform. Se vidare information på hemsidan längre fram.
Vid anteckningarna

Ing-Mari Lindh