Möte 7/4-10
Protokoll

Styrelsemöte 2010-04-071. Mötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin

2. Till ordförande valdes Elenor Rohlin

3. Till sekreterare valdes Therése Nilson

4. Till justerare valdes sittande ordförande Elenor Rohlin och Jessica Pettersson.

5. Medverkande på mötet: Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Pettersson, Håkan Svensson, Cristian Espinoza, Emma Lundström och Alexandra Espinoza Wolf.

6. Sommarträffen: Till domare för sommarträffen är Lasse Isaksson, Göran Davidsson, Katarina Ljungqvist och Maire Pyrrö klara. Alexandra ska kolla med Voukko och ev. Tinna också. Domare till valpleken kommer vi lösa inom styrelsen.

Håkan ringer Gundogs och beställer skott till två startpistoler och två apportkastare.

Alla jobbar på sponsorpriser. Gundogs, Meadowlark och Olivers Petfood är klara som sponsorer. Vi vet dock ej riktigt i vilken utsträckning de sponsrar.

Emma ska skicka ut ett mail till de som har vandringspriserna sen förra året. De ska i god tid gravera och lämna in sina priser till styrelsen.

Elenor hämtar alla FRK Smålands tillhörigheter såsom dummies, skyltar, papper etc. hos Anette.

Alla styrelsemedlemmar fortsätter arbeta med de åtaganden vi har inför sommarträffen.

7. Nästa träff blir 14/5 hos Alexandra och Cristian (Elenor är reserv).

8. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.JusterasJessica Pettersson        Elenor Rohlin