Möte 31/5-10

Protokoll

Styrelsemöte 2010-05-311. Mötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin

2. Till ordförande valdes Elenor Rohlin

3. Till sekreterare valdes Therése Nilson

4. Medverkande på mötet var: Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Pettersson, Håkan Svensson, Alexandra Espinoza Wolf och Cristian Espinoza.

5. Genomgång av sista förberedelserna inför sommarträffen:Det är 33 vuxna och 2 valpar anmälda. Det har kommit in 4 efteranmälda hundar och 4 som löper eller av medicinskt själ ej kan komma till start.


Elle och Jessica går igenom startnummer så det flyter på med funktionärer som ska starta.


Jessica ser till att det finns kontanter till hyra, mat och domare

Vi i styrelsen ses på Osaby kl. 08.00 för att hinna med alla förberedelser.

När vi kommer till Osaby så fixar Therese och Håkan rutorna (sätter upp hundstopp och snitslar där det behövs och visar domarna samt en del funktionärer. Elle har en tydlig funktionärslista med sig. Elle tar hand om välkomsttalet. Elle och Jessica fixar med bord och priser till sekretariatet. Samt att papper är i ordning till anmälan. Emma fixar sina fikakorgar. Alexandra och Cristian får hjälpa till där det behövs en extra hand. Håkan fixar resultatplanscher.

Therese och Håkan informerar domarna om pris till domarens val


Jessica skriver listor till domarna som de kan skriva sin bedömning på samt kopierar upp 20 kataloger till försäljning och några extra till funktionärer.

Elle har fixat nummerlappar


Sivert har köpt skott till sin bössa och de rosa pistolerna. Håkan har ordnat till apportkastarna.


Elle tar med FRK smålands apportkastare i reserv

Elle skickar mail till Lasse och Ann.


Vi beslutar att använda Håkans minidummies till närsöksrutan. Om någon kommer bort ersätter Frk Småland Håkan för detta.

7. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Therése Nilson     Elenor Rohlin

Sekreterare             Ordförande


Jessica Pettersson

Justerare