Möte 1/9-10


Protokoll

Styrelsemöte 2010-09-011. Mötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin2. Till ordförande valdes Elenor Rohlin3. Till sekreterare valdes Therése Nilson4. Medverkande på mötet var: Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Pettersson, Håkan Svensson, Alexandra Espinoza Wolf och Cristian Espinoza.5. Föreläsning: Den /10-10 har vi föreläsning hos Birgitta Staflund Wiberg på Björkåsen. Vi beslutade att Elle köper fika (frallor, kaffe/te, pålägg m m) och sedan hjälps vi åt att plocka fram och koka kaffe på plats. De som vill vara med och lyssna på föreläsningen ur styrelsen får betala fullpris.6. Vinterutställning: Den 29/1-11 går vår årliga vinterutställning av stapeln. Vi beslutade att vara i Lammhults ridhus och ha årsmötet samma dag. Alexandra ringer till Tina Angrell om hon vill ställa upp som domare. Övriga förslag var Madde på kennel Guldruschen vilken vi kontaktar om Tina ej kan. Vi kommer sälja korv och fika på vinterutställningen. Alexandra kollar med sin dotter om hon vill hjälpa till med det. Vi har kvar en del priser från sommarträffen men behöver med. Elle ringer och kollar med royal canin och Växjö djursjukhus och vi andra försöker hitta andra prissponsorer.

7. Ekonomi: För tillfället har vi har 1087 kr i handkassan och 11023,97 på bankkontot (sammanlagt 12110,97) det är ca 2000 kr back sedan 7 januari. Detta beror på att vi har återbetalat anmälningsavgifter till årets vinterutställning som blev inställd och att banken tar ut en avgift på 55 kr/ månad. Jessica ska kolla upp om vi kan komma undan billigare med bankavgiften.8. Nästa möte blir den 2/11-10, platsen är ej bestämd ännu.9. Avstämning efter sommarträffen: Vi fick mycket bra kritik från startande. Gemensamt tyckte vi att det var lite svårt att få ihop funktionärer när styrelsemedlemmar startar hund. Men det var å andra sidan ett bra ekonomiskt bidrag med anmälningsavgifterna från styrelsens startande. Vi får ta ett nytt beslut hur vi ska göra inför nästa sommarträff. Jessica har sammanställt den ekonomiska rapporten och den visar ett plus på 1261 kr (se bif. 1).7. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.

Vid protokolletTherése Nilson Elenor Rohlin

Sekreterare OrdförandeJessica Pettersson

Justerare