17/11 2012Minnesanteckningar förda vid FRK Smålands Styrelsemöte
Datum: 2012-11-17
Plats:   Lammhult
Deltagare:        Elenor Rohlin, Jessica Svensson, Ing-Mari Lindh, Alexandra Wolf, Karin Wolf,                     Viwiann Johansson

1) Elenor hälsade oss välkomna och bjöd på god fika.
2) Datum är satt för årsmöte 2013, och det blir den 23 februari. Styrelsen ska fundera vidare       på om vi ska ha någon form av aktivitet i samband med mötet.

3) Största punkten på dagordningen denna gång var Club Show, som FRK Småland          arrangerar den 9 maj 2013 på Töllstorp i Gnosjö. Alexandra och Jessica har jobbat med           detta under hösten och har stora delar klart!
·       Kommissarie blir Britt-Marie Norberg, och det är även klart med ringsekreterare, deras avtal är dock inte klara ännu.
·       Domare är ordnade, nu återstår att ordna deras resa.
·       Töllstorpshallen ställer upp till fullo, och håller sin cafeteria öppen för oss med sin egen personal. Där kan man köpa både fika och mat.
·       Vi lånar Vallarstugan till sekretariat – gratis!
·       Töllstorpshallen lånar ut sin högtalaranläggning – gratis!
·       Vandrarhemmet är bokat
·       Gnosjö Simsällskap kommer troligen att sköta parkeringen
·       Några sponsorer – Agria, Royal och Teba är klara, övriga ska bearbetas, se nedan.
·       I nästa Charmören kommer en liten ”blänkare” och sedan ska det ut en stor annons i första numret 2013.
·       Officiell mailadress: clubshow2013@live.se
Mail har gått ut till alla uppfödare i Småland angående pris tills bästa Smålandsekipage, det har dock inte gett någon som helst respons.       
Rosetter jagas via tidigare arrangör, och övriga eventuella frågor.
Karin löser frågan om en veterinär som vi kan kontakta vid behov.
Vi måste alla hjälpas åt att jaga sponsorer. Det går åt 8 priser till varje klass, och det är många klasser… För att undvika att vi är flera som frågar samma företag, delade vi upp de tänkta sponsorerna mellan oss. Vi försöker ordna priser till två klasser var:
Karin: Valp 1 och Valp 2, Ing-Mari: Junior och Unghund, Elenor: Öppen och Champion,
Viwi: Veteran och Superveteran, Jessica: Par och Barn med hund, Alexandra: Jaktklass.
Så fort sponsor är klar ska vi begära logga för publicering på hemsidan (skickas till Elenor) och så småningom i katalogen. Minsta sponsorvärde för logga är 200 kronor.
På hemsidan ska vi också lägga ut länkar till lämpliga boenden i området.
Ing-Mari undersöker möjligheten att få trycket sponsrat, och i så fall försöker vi även skapa själva katalogen på egen hand. I katalogen ska finnas en översiktskarta, finns på kommunens hemsida.
Elenor tar kontakt med Studiefrämjandet och kollar om det går att få lite hjälp med domarnas resekostnader.
Eventuellt behöver vi något enkelt tält att ”lagra” priserna i, men vi funderar lite vidare
på det.
Sekretariatet ska försöka vara snabba med resultat på hemsidan i första hand, då vi tror att många följer resultaten där.
Vi behöver ett par värdar som kan anvisa vatten, toaletter, byta soppåsar mm mm, i övrigt behöver vi inte jättemycket funktionärer.
Vi pratade om att ordna någon aktivitet för barnen under Clubshow, detta får vi fundera vidare på och ta upp vid nästa möte.
På kvällen efter utställningen blir det fest i Töllstorpshallen för all som hjälpt till med arrangemanget. Ev. kan vi även bjuda in deltagare att vara med, de får i så fall stå för kostnaden själva. Elenor kollar med ett band om vi kan få live-musik till festen.
4) Smålands Allroundflat 2013. Styrelsen beslutade att göra vissa förändringar i statuterna, 2a, 3e och 4e bästa hane och tik ska ge poäng. BIR och BIM har förändrats. Resultat skickas till Ing-Mari.
5) Vi beslutade att inte ha någon vinterutställning i år. Intresset har inte varit jättestort, och vi satsar krutet på Clubshow i stället.  Sommarträff ska vi däremot ha!
6) I början av november arrangerade FRK Småland en Dirigeringskurs med Anna-Lena Wendt på Asa Vandrarhem. En mycket uppskattad kurs, där 8 ekipage deltog med hund och 14 utan hund.
7) Elenor har varit med i ett telefonmöte där en representant från varje sektion i Sverige var med. Alexandra har blivit tillfrågad och tackat ja till att vara med i FRKs Exteriörgrupp.
8) Nästa möte bestämdes till mitten av januari.

Vid anteckningarna

Ing-Mari Lindh