Möte 18/3-10

Protokoll


Styrelsemöte 2010-03-181. Mötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin

2. Till ordförande valdes Elenor Rohlin

3. Till sekreterare valdes Therése Nilson

4. Till justerare för mötet valdes Jessica Pettersson samt sittande ordförande Elenor Rohlin.

5. Beslutande:

Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Pettersson, Håkan Svensson, Cristian Espinoza och Alexandra Espinoza Wolf.

Anmält förhinder: Emma Lundström

6. Föregående protokoll godkänns

7. Val av firmatecknare för styrelsen under verksamhetsåret 2010.

Elenor Rohlin och Jessica Pettersson valdes att teckna firma var för sig

avseende Flatcoated Retrieverklubbens Smålands Sektion för

verksamhetsåret 2010.

Elenor Rohlin

Jessica Pettersson

8. På övriga frågor togs det upp att Elenor Rohlin har skickat våra anteckningar om jaktremissen till SSRK Smålands jaktansvarige, eftersom vi inte blir representerade på årsmötet.

Vi bestämde att det räcker att man i anmälan till sommarträffen anger att man vill ha lunch (alltså ingen speciell blankett för detta).

Elenor har kollat upp priser för Osaby och hyra ligger på 2000 kr och lunch 80 kr, vid minst 30 luncher. Vi beslutade att vi skulle kolla om det gick göra mer på priserna, om inte så har vi ändå råd med dessa.

Vi fortsätter kolla upp de åtaganden vi gjort inför sommarträffen.

9. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.

Justeras:Jessica Pettersson

Elenor Rohlin