6/2 2013Minnesanteckningar förda vid FRK Smålands Styrelsemöte, telefon 2013-02-06
Deltagare: Elenor Rohlin, Jessica Svensson, Ing-Mari Lindh, Alexandra Wolf och Viwi Svensson.

1) Inför Årsmötet den 23 februari: Jessica har haft kontakt med revisorerna, och ser till att allt är klart till årsmötet. Jessica upprättar även ett budgetförslag, som förutom CS ska        inkludera årets Sommarträff.
     Ing-Mari räknar ut poängen till Smålands Allroundflat, och fixar pris till vinnaren. Även           vandringspriset ska med till årsmötet. Ing-Mari tar fram årsmöteshandlingar och Elenor               fixar fikat.

2) Småland ska skicka två delegater till Fullmäktige, 16-17 mars i Upplands Väsby.                     Alexandra och Jessica är frivilliga, men vi behöver även någon reserv. Detta tar vi upp på            årsmötet. 

3) Vi gjorde ett bra resultat för 2012, +18.245 kronor. Vid årsskiftet hade vi tillgångar om          31.921 kronor vilket känns bra då det blir en del utlägg inför CS.

4) Clubshow
     Läget är under kontroll. Jessica och Alexandra jobbar på, och bl a fått göra om budgeten.    Det krävs ca 100 anmälningar för att CS ska gå runt, men det blir nog inga problem. Det   pratas positivt kring domarparet.
     Vi upplever att det har varit svårt att få information från tidigare arrangörer, vi ska försöka   göra det bättre till nästa års arrangör.
     Boendefrågan togs upp, de i styrelsen som vill ha rum fick sista chans att boka, och övriga rum släpps nu för utomstående.
     På kvällen – efter CS blir det fest i Töllstorpshallen. Kostnaden är 200 kronor per person,     men priset reduceras till alla som hjälpt till med arrangemanget, preliminärt 29 personer.
     Ungdomsstyrelsen tar hand om barn med hund, och kommer även att ordna en del aktiviteter för barn/ungdomar.
     Hemsidan uppdateras kontinuerligt, och annonsen från Charmören finns utlagd.
     Gnosjö Simsällskap har ännu inte svarat på om de kan ta hand om parkeringen. Det är nog en fråga om de får ta parkeringsavgift på kommunens parkeringsplats.
     De tält vi behöver är ordnade.
     Studiefrämjandet hjälper till med 3.500 kronor till domarnas resa.

Vid anteckningarna

Ing-Mari Lindh