30/3-11
Protokoll
Styrelsemöte 2011-03-30

1.     Mötets öppnande            

     Mötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin

2.     Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Elenor Rohlin

3.     Val av sekreterare för mötet

     Till sekreterare valdes Therése Nilson

4.     Medverkande på mötet var:

Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Svensson och Håkan Svensson


5.  Förberedelser inför sommarträffen
    
Det är nu klart att vi ska vara på Asa vandrarhems marker med 2011 års sommarträff. Vi får tillgång till toalett, parkering och marker för en hyra på 500:-. Tyvärr var vandrarhemmet fullbokat, så det blir ingen middag eller övernattning som det ser ut i dagsläget.

Vi kommer vid senare tillfälle träffas och titta på markerna tillsammans med Mangus som driver vandrarhemmet och göra provupplägg, datum är ej ännu bestämmt i skrivande stund.

          Vi kommer ha följande klasser:

          Valpklass:         100 :-
          Nybörjare:        200:-
          Öppen:             200:-
          Elit:                   200:-

Nytt för i år blir att alla retrieverraser är välkomna att deltaga på provet och vi kommer ha en ”intern” tävling för att utse bästa smålandsägda Flat.

I år kommer vi sträva mot att styrelsen ej startar på provet, då det blev rörigt med funktionärer förra året.

 Vi kommer ha 5 stationer och behöver 5 domare (redan klart), 5 funktionärer, 4 skyttar och 2 personer som ”allt i allo”. Alla försöker få tag i funktionärer.

          Anmälningarna skickas till Jessica och sista dag för anmälan är 15 maj.

Vi kommer att grilla hamburgare till funktionärer och domare och även bjuda på fika.

          Alexandra är prisansvarig.

Håkan är skottansvarig. Det finns skott till apportkastaren kvar sedan förra året, men inga hagelskott.


      7. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.Vid protokolletTherése Nilson                                         Elenor Rohlin
Sekreterare                                                OrdförandeJessica Svensson
Justerare