24/11-10


Protokoll

Styrelsemöte 2010-11-241. Mötets öppnandeMötet förklaras öppnat av Elenor Rohlin2. Val av ordförande för mötetTill ordförande valdes Elenor Rohlin3. Val av sekreterare för mötetTill sekreterare valdes Therése Nilson4. Medverkande på mötet var:Elenor Rohlin, Therése Nilson, Jessica Svensson, Emma Lundström, Alexandra Espinoza Wolf och Cristian Espinoza.5. Förberedelser inför vinterutställningenPriser

* Vi har ganska gott om priser men behöver mer ”vinnar priser” typ foder.

* Håkan pratar med Sanna och Jaktia om de kan sponsra med priser.

* Alexandra kontaktar Gundogs och frågar om de kan sponsra med priser.

* Elenor kontaktar Djursjukhuset och Royal Canin och frågar om de kan sponsra.Tackgåva till domare

* Emma köper en korg med div. saker som tackgåva.Nummerlappar / kritiklappar

* Elle kollar med Royal Canin.Rosetter och katalog

* Jessica har ansvar för att göra katalog och tillverka rosetter.

*Rosett till BIR/BIM och 1 pris band (rött)Försäljning

*Elle köper in saker till försäljning. Korv, korvbröd, dricka m m.

* Håkan och Cristian tar hand om försäljningen.

* Vi ska ha försäljning av lotter.

Mat

*Emma gör lasange till styrelsen och domare. Bakar även en kaka till årsmötet.Sekretariat*Jessica och Therése sitter i sekretariat och har ansvar för att lägga ut priser till alla klasser.Ringsekreterare

*Emma är utropare.

*Alexandra skriver.Klasser

Valp 4-9 mån

Junior 9-18 mån

Unghund 15-24 mån

Öppen 15 mån – 8 år

Veteran 8 år –

Champion6. Årsmötet*Elenor kontaktar revisorer.

*Det är utlyst på hemsidan, Facebook och nästa Chamören.

*Therése skriver verksamhetsberättelse för 2010.7. Ekonomi*Jessica redogjorde för den rådande ekonomin i sektionen enl. följande:Konto 10657:47 kr

Handkassa 1867 kr

Totalt 12524:47 kr8. Sommarträffen 2011Vi diskuterade ny plats för sommarträffen och ett förslag har kommit in ifrån en medlem. Tyvärr ligger platsen geografiskt fel om man ser ur styrelsens reseperspektiv och tillgänglighet. Vi hoppas kunna återkomma till platsen vid senare tillfälle.Therése pratar med Magnus på Asa Vandrarhem och ser om det finns möjlighet att vara där.7. Elenor Rohlin förklarar mötet avslutat.