19/9 2012


Minnesanteckningar förda vid FRK Smålands Styrelsemöte via MSN 2012-09-19
Deltagare: Elenor Rohlin, Jessica Svensson, Ing-Mari Lindh, Alexandra Wolf


Det största vi har på gång framöver är förstås Clubshow 2013. Styrelsen beslutade att utse Alexandra som ansvarig för CS. Det börjar bli dags att annonsera om det, och Alexandra och Jessica ska träffas för att utforma annons till Charmören. Vi måste också ha en hemsida för ändamålet, Elenor tar kontakt med Gundogs och försöker få en sida sponsrad.
Elenor tog upp frågan om WT-domarutbildning. Det skulle vara en fördel för oss vid kommande sommarträffar mm, om det fanns fler domare i närheten. Det innebär endast kostnad för resa och logi, och då styrelsen ansåg att det finns ekonomiskt utrymme för det, så beslutades att vi ska skicka två personer på utbildningen. Som motprestation skall dessa två ordna varsitt WT i FRK Smålands regi.
Årets Sommarträff blev – förutom fantastiskt mycket regn – ett lyckat arrangemang.
Vi hade många anmälningar till både kurs och WT, och gjorde under helgen en vinst med nästan 15.000 kronor.
Vi försöker få Anna-Lena Wendt som instruktör till en kurs under hösten, men vi har trots påtryckningar inte fått något datumförslag ännu. Anette jobbar vidare på detta.
Nästa möte blir ett fysiskt möte, alternativt telefonmöte, i slutet av oktober eller i början av november. Elenor skickar kallelse.

Vid protokollet

Ing-Mari Lindh