28/3 2012Minnesanteckningar förda vid FRK Smålands Styrelsemöte via MSN 2012-03-28
Deltagare: Elenor Rohlin, Jessica Svensson, Ing-Mari Lindh

1)  Minnesanteckningar från styrelsemöte i samband med årsmötet ska skickas ut
2)  Jessica rapporterade om ekonomin:

Vinterutställningen och trimkursen gav ett överskott om 4.385 kronor (se bilaga) Ett mycket bra resultat, särskilt med tanke på att vi var tveksamma till att genomföra den då deltagarantalet inledningsvis var lågt. Ett gott tillskott till resultatet var att Studiefrämjandet gick med på att betala domarnas resekostnader! Dessa pengar har inte kommit in ännu, men är medräknade i resultatet.

De totala tillgångarna uppgår nu till 15.824 kronor, och därtill kommer Studiefrämjandets ersättning om 1.665 kronor.

3)  Sommarträffen diskuterades:

Vi satsar i år på att köra två dagars sommarträff, 7-8 juli, med träning/kurs för instruktör på lördagen, samt WT på söndagen. Instruktör till lördagen är inte bokad ännu. Det finns några förslag, Anette och Elenor ansvarar för att dessa tillfrågas.
     Katarina Ljungkvist har tackat ja till att döma WT, Malin Karlsson är tillfrågad men har inte lämnat besked ännu. Övriga som ska tillfrågas:
     Britt Sandahl (Alexandra kollar)
Roger Blom (Elenor kollar)
Josefine Bruzell (Anette kollar)
     Jessica tar han om anmälningarna, och Ing-Mari ansvarar för maten, det blir fika med frallor till domarna och funktionärer innan start, samt hamburgare och bubbelvatten till försäljning till lunch. Det var populärt förra året, så vi kan ta till lite extra i år. Vad gäller lördagens mat försöker vi samarbeta med Asa vandrarhem, och hoppas att de inte tar ut för höga priser, i så fall får vi fixa något enkelt själva. Det finns kök på Asa som man kan använda till kaffebryggning mm.
     Rum är preliminärbokade på vandrarhemmet, 15-20 platser, men var och en får sedan själv boka.
     Vi måste ju ha funktionärer också. Till söndagens WT ska vi i styrelsen ordna två funktionärer var! Till lördagens träning/kurs kan det eventuellt tänkas att ukl/nk-deltagare är hjälper ökl/ekl-deltagare, och vice versa.
     Alexandra ansvarar för priser, men givetvis hjälps vi alla åt om vi vet om eller kommer på något bra! Vi ska också försöka ordna något nytt vandringspris, till bästa kennel på sommarträffen. Ett förslag är att man räknar ihop de tre bästa hundarna från kenneln och bäst totaltpoäng vinner. Vi tittar vidare på det.
     Pris för WT bestämdes till 200 kronor, men pris för kurs får vi avvakta med tills vi vet kostnader för instruktör. Sista anmälningsdag blir den 21 juni, och regnr ska lämnas vid anmälan!
4)  Hemsidan ska uppdateras med nya styrelsen, och uppdatera det som är inaktuellt med den gamla. Både text och bild ska skickas till Elenor.
5)  Övriga frågor:

En eventuell aktivitet till hösten kunde vara att man härmar FRK Skånes ”Kennelutmaningen”, där varje kennel som vill vara med anmäler ett lag och så tävlar man i blandat allvarliga och lekfulla former.  Ing-Mari förhör sig lite närmare om hur det går till.

Vi konstaterade att MSN är en bra och enkel mötesform, och avslutade mötet
förhoppningen att vi ska hinna träffas och träna en dag i vår!
Vid protokollet

Ing-Mari Lindh