Möte 28/2-10

Protokoll för FRK Smålands styrelsemöte 2010-02-281. Mötet öppnades av ordförande Elenor Rohlin

2. Till ordförande för samtliga möten valdes Elenor Rohlin

3. Till sekreterare för samtliga möten valdes Therése Nilson

4. Röstlängd fastställdes (se bilaga 1)

5. Föregående protokoll godkänns av styrelsen.

6. Vi diskuterade remissen om nya jaktprovsregler och kom fram till att det är bra med ett vattenprov och ett landprov. Vi var eniga om att det skulle göra att fler fick provstartsmöjlighet och provsäsongen skulle förlängas betydligt. Det är viktigt att man i Ökl både måste ha genomfört ett vattenprov och ett landprov med förstapris för att gå upp i Ekl. Vi tycker inte att det ska delas ut cert i Ekl och heller ej att det ska vara 2 domare. Vi var eniga om att detta endast skulle medföra att det skulle bli färre provtillfällen och ännu svårare att komma med på prov. Vi har även fått in åsikter från några av Smålands uppfödare och vi gick igenom dessa.

7. Vi diskuterade ett medlemskap – ett SSRK. Där hade vi inga direkta åsikter om vad som bör göras, utan lämnar över det till utredningsgruppen i SSRK.

8. Budget för 2010 (se bilaga 2)

9. Sommarträffen kommer gå av stapeln i Osaby den 6 juni 2010.

· Det kommer bli Valpklass (4-9 mån), Nkl (för hund som ej fått 1:a pris på B-prov eller fått över 75% på C-prov), Ökl (för hund som fått 1:a pris på B-prov eller fått över 75% på C-prov i Nkl), Ekl (för hund som fått 2x1:a pris på B-prov eller fått över 75% på C-prov x 2 i Ökl). Vi kommer att starta med alla Nkl och sedan fortsätta med Ökl och till sist Ekl. Vi kommer gå i nummerordning på de olika stationerna. Valpklassen kommer gå på egen ruta.

· Alexandra kollar domare.

· Startavgiften beslutades bli 200:- / hund i Nkl, Ökl och Ekl. Valpklassen beslutades till 100:-

· Anmälan går ut den 10 maj och tillsammans med anmälan och betalning görs även anmälan och betalning till mat. När man hämtar ut sin nummerlapp kommer man även få lunchkupong om man har betalt för maten.

· Inbjudan ska skickas till Jessica. Anmälningsblankett kommer finnas på FRK Smålands hemsida och den ska upprättas av Elenor och Therése. Vi kommer att lägga ut information på hemsidan (Elenor), Facebook (Håkan) och mail (Elenor) inom kort. En påminnelse kommer gå ut ca 2 veckor innan sista anmälan per mail.

· Emma kollar upp vart alla vandringspriser är och ser till att de kommer till sommarträffen. Il sano´s VP är vilande.

· Vi ska kolla med följande företag om de kan tänka sig att skänka priser:

Royal Canin (Elenor), Birgitta SW (Therése), Challes Sportpriser, Olivers hundmat och Gundogs (Alexandra), Håkans jobb (Håkan), Försäkringsbolag (Jessica). Alla försöker få tag på sponsorpriser utöver detta.

· Budget (se bilaga 2)

· Vi beslutade att vi skulle ha lottring och priser till den.

· Till övriga aktiviteter beslutades att vi skulle anordna ett ”prissök” där vi lägger ut mycket priser men också mycket retningar i form av hundgodis. Man ska försöka få sin hund att hämta ett fint pris. Det kommer tas ut ett pris för denna aktivitet utöver anmälningsavgiften.

· På övriga frågor togs det upp att vi har 2 startpistoler i klubben. Utöver det får vi låna 2 st av Håkan och Elenor ska kolla upp om vi kan låna 2 st av Il sano´s kennel till sommarträffen. Håkan ska köpa in skott. Elenor ska kolla upp vad Osaby säljer för något och om de ej säljer godis ska vi även gå runt på stationerna och sälja det.10. Vi ska skriva en presentation av oss själva i styrelsen och maila det till Elenor senast den 7/3. Vi tog även foto till hemsidan som Therése ska maila över till Elenor.

11. Eftersom nästa utgivande av Charmören är 22/6 är det för sent att annonsera om Sommarträffen.

12. Den 7 april kl 20.00 kallar Therése till möte över MSN. Den 16 maj ska vi ha möte hos Alexandra och Cristian. Vi beslutade att vi skulle få reseersättning för resor till och från styrelsemöten, men den som har mötet bjuder på fika.13.Mötet avslutas av Elenor.Lammhult 2010-03-03Elenor Rohlin Therése Nilson

Ordförande Sekreterare


Bilaga 1Röstlängd för Frk Smålands styrelsemöte 2010-02-28Elenor Rohlin

Therése Nilson

Jessica Pettersson

Håkan Svensson

Emma Lundström

Alexandra Espinoza Wolf

Cristian Espinoza


Bilaga 2PRELIMINÄR BUDGET FÖR SOMMARTRÄFFEN I OSABY 20100606INKOMST UTGIFT

LOKALHYRA 2000

INKÖP SKOTT 1000

INKÖP PRISER 500

RESEERSÄTTNING 2500

FUNKTIONÄRSMAT 16*70 1120

ANMÄLNINGSAVGIFT 40*200 8000

ANMÄLNINGSAVGIFT 5*100 500

PAUSAKTIVITETER 20*20 400

LOTTERI 4*100*5 2000

FÖRSÄLJNING GODIS O.DYL. 200

KATALOGFÖRSÄLJNING 15*20 300

SUMMA 11400 7120VINST 4280:-

Komer snart.